Skip to content
webinar, video conference, e-learning-6945480.jpg

מאל”י בעשר – חידושים פיזיים וטכנולוגיים: פאנל מנהלי ספריות

חידושים פיזיים וטכנולוגיים: פאנל מנהלי ספריות

נעמי גרידינגר, אוניברסיטת חיפה (המנחה) – מצגת  

רחל זיתון, מכללת תלפיות ויו”ר פורום מנהלי ספריות המכללות – מצגת 

אורן וינברג, הספרייה הלאומית 

מוטי יגר, הטכניון – מצגת

ד”ר אולגה גולדין, אוניברסיטת בר אילן

להקלטת המפגש