טופס משוב על ימי עיון והדרכות

  טופס משוב על ימי עיון והדרכות


  מהי מידת שביעות הרצון מהתכנים
  גבוההבינוניתנמוכה

  מהי מידת שביעות הרצון מהשימוש בתוכנת זום
  גבוההבינוניתנמוכה

  מהי מידת שביעות הרצון ממיקום יום העיון (אם רלוונטי)
  גבוההבינוניתנמוכה

  תודה רבה על שיתוף הפעולה