Skip to content

פגישה של ועדת ההיגוי וראשי קבוצות העבודה של מאל”י עם הנהלת אקס ליבריס, יוני 2023

  משתתפים:

  אקס ליבריס: יריב קורש, אסף קליין, גיא בן-פורת, אוסנת וילנצ’יק, תמר גנור, ישראל קוחר, צבי פוגל, נינה קרן-דוד

  ראשי קבוצות העבודה: דפנה מזרחי-מלצר, מיכל להב, ניר זינגר, שרית סמבול-סאס

  ועדת ההיגוי: לין פורת, דורית לשם, מירב אקנין, שרית סמבול-סאס, שירי ברגר, נעמי גלאור, מורן לביא

  תוכן:

  • עד סוף 2023, EXL תשלח לספקי התוכן דוחות מפורטים על התוכן שנשלח ל-CDI
  • EXL תדווח על ההתקדמות בכנס IGeLU הקרוב
  • EXL מפתחת כלי להעלאה אוטומטית של תכנים מספקים

  אשת הקשר: אסנת וילנצ’יק

  פרימו
  • עד סוף 2023, ל- PrimoVE יהיה רכיב של שפות ערבית כחלק ממלינגו עבור רשומות מקומיות.

  • EXL תשלח לוח זמנים
  • EXL תשקול את האפשרות לאפשר בדיקה מקדימה של קבוצת העבודה פרימו ישראל.
  • יישום הרכיב בערבית עבור רשומות CDI ייבדק במועד מאוחר יותר
  • EXL תטפל בבעיות שהועלו על ידי קבוצת העבודה פרימו ישראל, לאחר יישום מלינגו בערבית

  איש הקשר: ישראל קוצ’ר

  – בעיות האחזור בעברית, הדורשות פתרון הוליסטי,  יקבלו עדיפות על פני נושאי פרימו אחרים
  – ישראל ונציגי קבוצות העבודה עלמא ופרימו ייפגשו כדי לדון לעומק בשלוש הבעיות של מולטי-לינגוואל ב-PrimoVE. בסוף יינתן לוח זמנים לפיתוח.

  -EXL תבחן מחדש את בעיות הכיווניות עם העברית (חלק מהבעיות כבר נכנסו לתהליך הפיתוח אך טרם טופלו. פיצ’רים חדשים ייבדקו טוב יותר בזיקה לממשק מימין לשמאל.

  המצגת שהוצגה על-ידי מיכל להב