Skip to content

חברי ועדת ההיגוי ובעלי תפקידים מאז הקמת מאל”י

2004

שם

תפקיד

מוסד

ג’נט לבקוביץ

יו”ר זמני

האוניברסיטה העברית בירושלים

קרול פוקס

אתר, רשימת תפוצה

האוניברסיטה העברית בירושלים

דורית מנדיל

 

אוניברסיטת תל-אביב

דליה צנזור

 

אוניברסיטת בן-גוריון

אירית רש”ל

 

מכללת בית-ברל

ג’ואן קורליק

 

המכללה למנהל

נעמי גלאור

 

המרכז הבינתחומי

2005

שם

תפקיד

מוסד

ג’נט לבקוביץ

יו”ר

האוניברסיטה העברית בירושלים

קרול פוקס

אתר, רשימת תפוצה

האוניברסיטה העברית בירושלים

דורית מנדיל

 

אוניברסיטת תל-אביב

דליה צנזור

 

אוניברסיטת בן-גוריון

אירית רש”ל

 

מכללת בית-ברל

ג’ואן קורליק

 

המכללה למנהל

נעמי גלאור

אתר

המרכז הבינתחומי

יוסי טיסונה

 

המכללה למנהל

2006

שם

תפקיד

מוסד

ג’נט לבקוביץ

יו”ר

האוניברסיטה העברית בירושלים

קרול פוקס

 

האוניברסיטה העברית בירושלים

דורית מנדיל

 

אוניברסיטת תל-אביב

דליה צנזור

 

אוניברסיטת בן-גוריון

נעמי גלאור

אתר

המרכז הבינתחומי

בטי אסולין

רשימת תפוצה

המכללה לחינוך על-שם דוד ילין

יוסי טיסונה

 

המכללה למנהל

2007

שם

תפקיד

מוסד

ג’נט לבקוביץ

יו”ר, גזברית

האוניברסיטה העברית בירושלים

קרול פוקס

 

האוניברסיטה העברית בירושלים

דורית מנדיל

 

אוניברסיטת תל-אביב

נעמי גלאור

 

המרכז הבינתחומי

בטי אסולין

רשימת תפוצה

המכללה לחינוך על-שם דוד ילין

יוסי טיסונה

אתר

המכללה למנהל

איריס מזור

 

אוניברסיטת בן-גוריון

2008

שם

תפקיד

מוסד

יוסי טיסונה

יו”ר

המכללה למנהל

אליזה בר-מגן

אתר

אוניברסיטת בר-אילן

איריס מזור

בקשות פיתוח

אוניברסיטת בן-גוריון

בטי אסולין

 

המכללה לחינוך על-שם דוד ילין

הילה בוזגלו

גזברית ,בקשות פיתוח

אוניברסיטת תל-אביב

חדוה מילוא

רשימות תפוצה

מכון וייצמן למדע

ישראלה מזור

 

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

2009

שם

תפקיד

מוסד

יוסי טיסונה

יו”ר

המכללה למנהל

אליזה בר-מגן

בקשות פיתוח

אוניברסיטת בר-אילן

הילה בוזגלו

גזברית

אוניברסיטת תל-אביב

חדוה מילוא

רשימות תפוצה

מכון וייצמן למדע

ישראלה מזור

בקשות פיתוח

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בועז דותן

אתר

אוניברסיטת חיפה

אורלי סימון

 

הספרייה הלאומית

2010

שם

תפקיד

מוסד

הילה בוזגלו

יו”ר

אוניברסיטת תל-אביב

רותי סוחמי

גזברית

המכללה למנהל

מיכל כהנא

וויקי

המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל

מיכל פנקס

 

אוניברסיטת בן-גוריון

ציפורה אדלר

נקודות פיתוח

הטכניון

בועז דותן

אתר, רשימות תפוצה

אוניברסיטת חיפה

אורלי סימון

 

הספרייה הלאומית

2011

שם

תפקיד

מוסד

הילה בוזגלו

יו”ר

אוניברסיטת תל-אביב

רותי סוחמי

גזברית

המכללה למנהל

מיכל כהנא

אתר

המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל

מיכל אילני

 

אוניברסיטת בן-גוריון

ציפורה אדלר

בקשות פיתוח

הטכניון

אסתר גוגנהיים

אתר, רשימות תפוצה, כנס שנתי

הספרייה הלאומית

מאיה עמיכל

כנס שנתי

מכון וייצמן

2012

שם

תפקיד

מוסד

אסתר גוגנהיים

יו”ר

הספרייה הלאומית

מאיה עמיכל

גזברית, סגנית יו”ר

מכון וייצמן

מיכל אילני

 

אוניברסיטת בן-גוריון

מרינה קאלאך

אתר

אוניברסיטת חיפה

רות אסיסקוביץ

 

מכללת ספיר

תמר בלומנדל-לינק

 

האוניברסיטה העברית

אירנה ברוזגולד

בקשות פיתוח

האוניברסיטה הפתוחה

2013

שם

תפקיד

מוסד

אסתר גוגנהיים

יו”ר

הספרייה הלאומית

תמר בלומנדל-לינק

גזברית, כנס שנתי

האוניברסיטה העברית

תמר וקיל

 

אוניברסיטת בר-אילן

מרינה קאלאך

אתר

אוניברסיטת חיפה

רות אסיסקוביץ

 

מכללת ספיר

אולגה מרזין

 

מכללת עמק יזרעאל

מיכל פנקס

כנס שנתי

אוניברסיטת בן-גוריון

2014

שם

תפקיד

מוסד

מרינה קאלאך

יו”ר

אוניברסיטת חיפה

מיכל פנקס

גזברית

אוניברסיטת בן-גוריון

תמר וקיל

 

אוניברסיטת בר אילן

צחי הורביץ

 

הספרייה הלאומית

איה שטיניג מסיקה

 

אוניברסיטת תל-אביב

אולגה מרזין

 

מכללת עמק יזרעאל

דליה מנדלסון

 

האוניברסיטה העברית

2015

שם

תפקיד

מוסד

מרינה קאלאך

יו”ר, אתר

אוניברסיטת חיפה

מיכל פנקס

גזברית

אוניברסיטת בן-גוריון

יעל זורוף

אתר

אוניברסיטת בר אילן

צחי הורביץ

 

הספרייה הלאומית

איה שטיניג מסיקה

 

אוניברסיטת תל-אביב

אולגה מרזין

 

מכללת עמק יזרעאל

דליה מנדלסון

 

האוניברסיטה העברית

2016

שם

תפקיד

מוסד

דליה מנדלסון

יו”ר, אתר

האוניברסיטה העברית

מיכל פנקס

גזברית

אוניברסיטת בן-גוריון

יעל זורוף

אתר

אוניברסיטת בר אילן

שלי חן-ארידור

 

אוניברסיטת חיפה

איה שטיניג מסיקה

 

אוניברסיטת תל-אביב

אולגה מרזין

 

המכללה האקדמית עמק יזרעאל

טליה כהן

 

המרכז הבינתחומי

2017

שם

תפקיד

מוסד

דליה מנדלסון

יו”ר, דרייב

האוניברסיטה העברית

טליה כהן

גזברית

המרכז הבינתחומי

שלי חן-ארידור

אתר

אוניברסיטת חיפה

שרית חסין

 

רשות העתיקות

איה שטיניג מסיקה

 

אוניברסיטת תל-אביב

לאורה מולוקנדוב

 

אוניברסיטת בן גוריון

תחיה דגן

 

אוניברסיטת בר-אילן

2018

שם

תפקיד

מוסד

שלי חן-ארידור

יו”ר, אתר

אוניברסיטת חיפה

שרית חסין

גזברית

רשות העתיקות

לאורה מולוקנדוב

 

אוניברסיטת בן גוריון

תחיה דגן

 

אוניברסיטת בר-אילן

ברכה שפיגל

אתר

המכללה האקדמית רופין

תמר גנאור

 

האוניברסיטה העברית

עידו אהרון

 

אוניברסיטת תל אביב

2019

שם

תפקיד

מוסד

שלי חן-ארידור

יו”ר, אתר

אוניברסיטת חיפה

ורה פייבישבסקי

 

מכללת עמק יזרעאל

לאורה מולוקנדוב

גזברית

אוניברסיטת בן גוריון

תחיה דגן

 

אוניברסיטת בר-אילן

ברכה שפיגל

אשת קשר למאגד

מכללת רופין

תמר גנאור

זום

האוניברסיטה העברית

עידו אהרון

אתר

אוניברסיטת תל אביב

2020

שם

תפקיד

מוסד

תמר גנאור

יו”ר

האוניברסיטה העברית

ד”ר לין פורת

אתר

אוניברסיטה חיפה

לאורה מולוקנדוב

גזברית

אוניברסיטת בן גוריון

תחיה דגן

 

אוניברסיטת בר-אילן

ברכה שפיגל

 

המרכז האקדמי רופין

גיא שחף

 

הטכניון

מיכל קריספין

 

אוניברסיטת תל אביב

2021

שם

תפקיד

מוסד

תמר גנאור

יו”ר

האוניברסיטה העברית

ד”ר לין פורת

אתר

אוניברסיטה חיפה

שרית סמבול-סאס

 

אוניברסיטת בר אילן

שירי ברגר

 

המכללה האקדמית עמק יזרעאל

ברכה שפיגל

 

המרכז האקדמי רופין

גיא שחף

 

הטכניון

מיכל קריספין

גזברית

אוניברסיטת תל אביב

2022 – 2023

 

שם

תפקיד

מוסד

ד”ר לין פורת

יו”ר

אוניברסיטה חיפה

נעמי גלאור

 

אוניברסיטת רייכמן

שרית סמבול-סאס

גזברית

אוניברסיטת בר אילן

שירי ברגר

 

המכללה האקדמית עמק יזרעאל

מורן לביא

 

האוניברסיטה העברית

מירב אקנין

 

אוניברסיטת תל אביב

דורית לשם

 

אוניברסיטת בן גוריון