Skip to content

  טופס משוב על מפגשי מאל”י בעשר

  תודה שהשתתפת במפגשי מאל”י בעשר עד כה, דעתך חשובה לנו מאוד.
  נשמח לקבל משוב על המפגש


  מהי מידת שביעות הרצון מהתכנים?

  האם לדעתך יש מקום להרחיב בנושא זה / נושאים קשורים?

  לקראת המפגשים הבאים:

  תודה רבה על שיתוף הפעולה