Skip to content

כנס מאל”י 2008

הכנס הרביעי של מאל”י

29 בדצמבר 2008, המסלול האקדמי – המכללה למינהל

סדר יום

09:00-09:30 הרשמה והתכנסות

09:30-09:50 ברכות
פרופ’ זאב נוימן – נשיא המסלול האקדמי – המכללה למינהל
יוסי טיסונה – יו”ר מאלי

09:50-10:30 התפתחויות בחברת אקס ליבריס – שאלות מהקהל
מתי שם-טוב, נשיא ומנכ”ל חברת אקס ליבריס

10:30-11:30 הדור הבא של מערכות אקס ליבריס לשירותי הספרייה
תמר שדה – אקס ליבריס

11:30-12:00 הפסקת קפה

12:00-12:45 מעורבות ספרנים בהתווית פני המקצוע – היבטים מהנעשה בארץ ובעולם
יוסי טיסונה – המסלול האקדמי – המכללה למינהל

12:45-13:30 מוצרים פתוחים ופיתוח משותף ככיוון אסטרטגי של חברת אקס ליבריס
תמר שדה – אקס ליבריס

13:30-14:30 הפסקת צהריים (בחירות ולוועדת ההיגוי)

14:30-14:45 הצגת חברי ועדת ההיגוי החדשה, ודו”ח פעילויות מאלי – 2008
יוסי טיסונה – יו”ר מאלי

14:45-16:30 פאנל בנושא מעורבות ספרנים מישראל במישור המקצועי הבינלאומי
פרופ’ אלחנן אדלר – הספריה הלאומית, אורן וינברג – אוניברסיטת חיפה, ליז נדל – המרכז הבינתחומי הרצליה

16:30-16:45 דיווח על בקשות הפיתוח לגרסה 21
אליזה בר-מגן – אוניברסיטת בר-אילן, חדוה מילוא – מכון ויצמן

מצגות:

תמר שדה – מוצרים פתוחים ופיתוח משותף ככיוון אסטרטגי של חברת אקס ליבריס

יוסי טיסונה – מעורבות ספרנים בהתווית פני המקצוע – היבטים מהנעשה בארץ ובעולם

תמונות מהכנס

דילוג לתוכן