Skip to content

כנס מאל”י 2008

  הכנס הרביעי של מאל”י

  29 בדצמבר 2008, המסלול האקדמי – המכללה למינהל

  סדר יום

  09:00-09:30 הרשמה והתכנסות

  09:30-09:50 ברכות
  פרופ’ זאב נוימן – נשיא המסלול האקדמי – המכללה למינהל
  יוסי טיסונה – יו”ר מאלי

  09:50-10:30 התפתחויות בחברת אקס ליבריס – שאלות מהקהל
  מתי שם-טוב, נשיא ומנכ”ל חברת אקס ליבריס

  10:30-11:30 הדור הבא של מערכות אקס ליבריס לשירותי הספרייה
  תמר שדה – אקס ליבריס

  11:30-12:00 הפסקת קפה

  12:00-12:45 מעורבות ספרנים בהתווית פני המקצוע – היבטים מהנעשה בארץ ובעולם
  יוסי טיסונה – המסלול האקדמי – המכללה למינהל

  12:45-13:30 מוצרים פתוחים ופיתוח משותף ככיוון אסטרטגי של חברת אקס ליבריס
  תמר שדה – אקס ליבריס

  13:30-14:30 הפסקת צהריים (בחירות ולוועדת ההיגוי)

  14:30-14:45 הצגת חברי ועדת ההיגוי החדשה, ודו”ח פעילויות מאלי – 2008
  יוסי טיסונה – יו”ר מאלי

  14:45-16:30 פאנל בנושא מעורבות ספרנים מישראל במישור המקצועי הבינלאומי
  פרופ’ אלחנן אדלר – הספריה הלאומית, אורן וינברג – אוניברסיטת חיפה, ליז נדל – המרכז הבינתחומי הרצליה

  16:30-16:45 דיווח על בקשות הפיתוח לגרסה 21
  אליזה בר-מגן – אוניברסיטת בר-אילן, חדוה מילוא – מכון ויצמן

  מצגות:

  תמר שדה – מוצרים פתוחים ופיתוח משותף ככיוון אסטרטגי של חברת אקס ליבריס

  יוסי טיסונה – מעורבות ספרנים בהתווית פני המקצוע – היבטים מהנעשה בארץ ובעולם

  תמונות מהכנס