Skip to content

כנס מאל”י 2009

הכנס החמישי של מאל”י

יום ג’ 29 בדצמבר 2009 (י”ב בטבת תש”ע), הספרייה הלאומית, קמפוס גבעת רם, ירושלים

סדר יום

09:00 – 09:30 הרשמה והתכנסות

09:30 – 09:50 ברכות – מר דוד בלומברג, יו”ר דירקטוריון הספרייה הלאומית

09:50 – 10:10 דו”ח פעילויות מאל”י 2009 – יוסי טיסונה, יו”ר מאל”י

10:10 – 11:00 דיווח חברת אקסליבריס – מתי שם-טוב, נשיא ומנכ”ל חברת אקס ליבריס

11:00 – 11:30 הפסקת קפה

11:30 – 12:45 עדכון בנושא URM – כרמית מרקוס, חברת אקסליבריס

12:45 – 13:00 הצגת מועמדים לועדת ההיגוי

13:00 – 14:00 הפסקת צהרים

מושב הוקרה לפרופ’ אלחנן אדלר

14:00 – 14:30 מחשוב הספריות בארץ: עבר, הווה ועתיד – מבט אישי – פרופ’ אלחנן אדלר, הספרייה הלאומית

14:30 – 15:00 שינויים בדפוסי השימוש בכתבי עת במעבר למאה ה-21 – פרופ’ יהודית בר אילן, אוניברסיטת בר אילן

15:00 – 15:15 ?Was there life before Google – זכרונות מימי קדם של מחשוב הספריה באוניברסיטת חיפה – יוסף בראנס, אוניברסיטת חיפה

15:15 – 15:30 על מפעל החיים של פרופ’ אלחנן אדלר – אורלי סימון, הספרייה הלאומית

15:30 – 16:00 הצגת ועדת ההיגוי החדשה ופרידה מחברי הועדה היוצאים.

לצפיה בתמונות מהכנס

דילוג לתוכן