Skip to content

כנס מאל”י 2011

הכנס השביעי של מאל”י – 2011

יום ג’ 3 בינואר 2012, ספריית בית אריאלה, תל-אביב

09:00-09:45 – הרשמה והתכנסות

09:45-10:15 – ברכות
דיאנה וולוביץ, אחראית מידע ויעץ – ספריית בית אריאלה

דו”ח פעילויות מאל”י לשנת 2011 – הילה בוזגלו, יו”ר מאל”י

10:15-10:45 – דיווח חברת אקסליבריס – מתי שם-טוב, נשיא ומנכ”ל אקסליבריס

10:45-11:15 – הפסקת קפה

11:15-12:15 – The Primo ScholarRank Technology – ד”ר תמר שדה, דירקטור שיווק, אקסליבריס

12:15-13:00 – עומס המידע: בעיה וכווני פתרון – נתן זלדס, האגודה הבינלאומית לחקר עומס המידע

13:15-13:00 – הצגת מועמדים לוועדת ההיגוי

13:15-14:00 – הפסקת צהרים + בחירות לועדת ההיגוי של מאל”י

14:00-14:45 – ALMA – הדגמה חיה של מערכת – ברברה רד-אל, אקסליבריס

14:45-15:30 – הצבעה, הצגת חברים חדשים ופרידה מחברי הועדה הפורשים

תמונות מהכנס

דילוג לתוכן