Skip to content

כנס מאל”י 2013

  הכנס התשיעי של מאל”י – 2013

  יום ב’  23.12.13, אולם 101, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

  10:00-09:30 – התכנסות ורישום

  10:30-10:00 – דו”ח פעילויות מאל”י לשנת 2013
  אסתר גוגנהיים, יו”ר מאל”י

  11:00-10:30 – דיווח חברת אקס ליבריס
  מתי שם-טוב, נשיא ומנכ”ל אקס ליבריס

  11:30-11:00 – הפסקת קפה

  12:15-11:30 – מה לי ול-KSC? פתרון בעיות בעזרת מאגר המאמרים ב-CRS
  נינה קרן-דוד ודניאל פוגל, אקס ליבריס

  13:15-12:15 –שימור ידע תרבותי על ידי הציבור: מקרי הבוחן של פרוייקט בן-יהודה ומיזמי גלאם של ויקימדיה
  שני אבנשטיין, פרוייקט בן-יהודה ו-ויקימדה ישראל

  13:30-13:15 הצגת מועמדים לוועדת ההיגוי

  14:15-13:30 – הפסקת צהרים ובחירות לועדת ההיגוי

  15:15-14:15 – The Alma Community Zone : ניהול משאבים אלקטרוניים ושיתוף קבצי זהויות
  יואל קורטיק, אקס ליבריס

  15:30-15:15 – הצגת חברים חדשים ופרידה מחברי הועדה הפורשים