Skip to content

כנס מאל”י 2013

הכנס התשיעי של מאל”י – 2013

יום ב’  23.12.13, אולם 101, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

10:00-09:30 – התכנסות ורישום

10:30-10:00 – דו”ח פעילויות מאל”י לשנת 2013
אסתר גוגנהיים, יו”ר מאל”י

11:00-10:30 – דיווח חברת אקס ליבריס
מתי שם-טוב, נשיא ומנכ”ל אקס ליבריס

11:30-11:00 – הפסקת קפה

12:15-11:30 – מה לי ול-KSC? פתרון בעיות בעזרת מאגר המאמרים ב-CRS
נינה קרן-דוד ודניאל פוגל, אקס ליבריס

13:15-12:15 –שימור ידע תרבותי על ידי הציבור: מקרי הבוחן של פרוייקט בן-יהודה ומיזמי גלאם של ויקימדיה
שני אבנשטיין, פרוייקט בן-יהודה ו-ויקימדה ישראל

13:30-13:15 הצגת מועמדים לוועדת ההיגוי

14:15-13:30 – הפסקת צהרים ובחירות לועדת ההיגוי

15:15-14:15 – The Alma Community Zone : ניהול משאבים אלקטרוניים ושיתוף קבצי זהויות
יואל קורטיק, אקס ליבריס

15:30-15:15 – הצגת חברים חדשים ופרידה מחברי הועדה הפורשים

דילוג לתוכן