Skip to content

כנס מאל”י 2012

  הכנס השמיני של מאל”י – 2012

  יום ה’ 31.1.13, אודיטוריום איבצ’ר, קמפוס המרכז הבינתחומי, רח’ כנפי נשרים, הרצליה

  09:00-09:45 – התכנסות

  09:45-10:15 – ברכות
  ד”ר איילת בן עזר, סגנית נשיא לענייני סטודנטים, הבינתחומי הרצליה
  ליז נדל, מנהלת ספריית מארק ריץ’, הבינתחומי הרצליה

  דו”ח פעילויות מאל”י לשנת 2012 – אסתר גוגנהיים, יו”ר מאל”י

  10:15-10:45 – דיווח חברת אקס ליבריס
  מתי שם-טוב, נשיא ומנכ”ל אקס ליבריס

  10:45-11:15 – הפסקת קפה

  11:15-12:00 – הדור הבא של הטכנולוגיה והארכיטקטורה של מוצרי אקס ליבריס
  שלמה סנדרס, אקס ליבריס

  12:00-12:45 – ספריות של כתב יתדות: ממדפים עתיקים במסופוטמיה למדפים וירטואליים בעולם הדיגיטליה
  ד”ר אורי גבאי, האוניברסיטה העברית בירושלים

  12:45-13:00 הצגת מועמדים לוועדת ההיגוי

  13:00-14:00 – הפסקת צהרים וסיור בקמפוס המרכז הבינתחומי

  14:00-14:30 – חיפוש גיאוגרפי בקטלוג אלף באמצעות Google Maps
  דוד טל, אוניברסיטת תל אביב

  14:30-15:00 – הצגת חברים חדשים ופרידה מחברי הועדה הפורשים

  תמונות מהכנס