Skip to content

כנס מאל”י 2012

הכנס השמיני של מאל”י – 2012

יום ה’ 31.1.13, אודיטוריום איבצ’ר, קמפוס המרכז הבינתחומי, רח’ כנפי נשרים, הרצליה

09:00-09:45 – התכנסות

09:45-10:15 – ברכות
ד”ר איילת בן עזר, סגנית נשיא לענייני סטודנטים, הבינתחומי הרצליה
ליז נדל, מנהלת ספריית מארק ריץ’, הבינתחומי הרצליה

דו”ח פעילויות מאל”י לשנת 2012 – אסתר גוגנהיים, יו”ר מאל”י

10:15-10:45 – דיווח חברת אקס ליבריס
מתי שם-טוב, נשיא ומנכ”ל אקס ליבריס

10:45-11:15 – הפסקת קפה

11:15-12:00 – הדור הבא של הטכנולוגיה והארכיטקטורה של מוצרי אקס ליבריס
שלמה סנדרס, אקס ליבריס

12:00-12:45 – ספריות של כתב יתדות: ממדפים עתיקים במסופוטמיה למדפים וירטואליים בעולם הדיגיטליה
ד”ר אורי גבאי, האוניברסיטה העברית בירושלים

12:45-13:00 הצגת מועמדים לוועדת ההיגוי

13:00-14:00 – הפסקת צהרים וסיור בקמפוס המרכז הבינתחומי

14:00-14:30 – חיפוש גיאוגרפי בקטלוג אלף באמצעות Google Maps
דוד טל, אוניברסיטת תל אביב

14:30-15:00 – הצגת חברים חדשים ופרידה מחברי הועדה הפורשים

תמונות מהכנס

 

דילוג לתוכן