Skip to content

כלי גילוי 2016

כלי גילוי: “פרימו מדדים , עיצובים ומבט לעתיד”

יום ד’  13.4.16, אוניברסיטת תל-אביב, אודיטוריום בניין בית הספר ללימודי הסביבה ע”ש פורטר

10:00-10:30 – התכנסות ורישום

10:30-11:00 – לגלות את הקהל – גוגל אנליטיקס בשירות אתרי הספרייה
מוטי יגר, ראש תחום טכנולוגיות מידע, הספרייה המרכזית, הטכניון

11:00-11:30 – אנליטיקס בפרימו באמצעות OBI: כלי לקבלת החלטות
יואל קורטיק, אקסליבריס

11:30-11:50 – הפסקת קפה

11:50-12:05 – פרימו ופרוקווסט – האיחוד: האסטרטגיה הניהולית וחלוקת האחריות על המוצרים
שלומי קרינגל, אקסליבריס

12:05-12:35 – פרימו ופרוקווסט – מה שאפשר ללמוד מ Summon
תמי עזרא, אקסליבריס

12:35-13:20 – מנגנון דירוג הרלוונטיות
                    אלדד בן מאיר, ראש צוות הפיתוח – אקסליבריס

13:20-14:00 – הפסקת צהריים

14:00-14:20 – מה חדש במנשק החדש
מירי בוצר, אקסליבריס

14:20-15:15 – One size doesn’t fit all: התאמת ממשקי מערכות המידע אלינו, המוסד שלנו והמשתמשים שלנו
איימי דינרשטיין, מתאמת מערכות הספרייה – המסלול האקדמי המכללה למינהל
טולי עמיכל, ראש תחום מערכות מידע בספרייה – המסלול האקדמי המכללה למינהל

תמונות מיום העיון

דילוג לתוכן