Skip to content

כלי גילוי 2016

  כלי גילוי: “פרימו מדדים , עיצובים ומבט לעתיד”

  יום ד’  13.4.16, אוניברסיטת תל-אביב, אודיטוריום בניין בית הספר ללימודי הסביבה ע”ש פורטר

  10:00-10:30 – התכנסות ורישום

  10:30-11:00 – לגלות את הקהל – גוגל אנליטיקס בשירות אתרי הספרייה
  מוטי יגר, ראש תחום טכנולוגיות מידע, הספרייה המרכזית, הטכניון

  11:00-11:30 – אנליטיקס בפרימו באמצעות OBI: כלי לקבלת החלטות
  יואל קורטיק, אקסליבריס

  11:30-11:50 – הפסקת קפה

  11:50-12:05 – פרימו ופרוקווסט – האיחוד: האסטרטגיה הניהולית וחלוקת האחריות על המוצרים
  שלומי קרינגל, אקסליבריס

  12:05-12:35 – פרימו ופרוקווסט – מה שאפשר ללמוד מ Summon
  תמי עזרא, אקסליבריס

  12:35-13:20 – מנגנון דירוג הרלוונטיות
                      אלדד בן מאיר, ראש צוות הפיתוח – אקסליבריס

  13:20-14:00 – הפסקת צהריים

  14:00-14:20 – מה חדש במנשק החדש
  מירי בוצר, אקסליבריס

  14:20-15:15 – One size doesn’t fit all: התאמת ממשקי מערכות המידע אלינו, המוסד שלנו והמשתמשים שלנו
  איימי דינרשטיין, מתאמת מערכות הספרייה – המסלול האקדמי המכללה למינהל
  טולי עמיכל, ראש תחום מערכות מידע בספרייה – המסלול האקדמי המכללה למינהל

  תמונות מיום העיון