Skip to content

מרעיון לביצוע

“מרעיון לביצוע – תכניות API בשירות הספרייה”

יום ג’  19.7.16, האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים, בחוות המחשבים בפקולטה למדעי החברה (גוש 7)

10:00-10:30 – התכנסות ורישום

10:30-10:45 – עידן השיתוף בעולם התוכנה – API בשירות הספרייה
                    דליה מנדלסון – האוניברסיטה העברית

10:45-11:45 – מרכז הפיתוח של אקס ליבריס – Developer Network
                    אורי מילר, אקס ליבריס

11:45-11:50 – הפסקת קפה

12:10-13:00 – דוקומנטציה ותרגול
                    שלמה קניסבכר ואורי מילר, אקס ליבריס

13:00-13:30 – הפסקת צהריים

13:30-14:30 – דוגמאות של תוכניות מהעולם והטמעתם במערכת
                    אורי מילר, אקס ליבריס

14:30-15:00 – פתיחת אוספי הספרייה לציבור הרחב ע”י פיתוח מעל ממשקי API
                    הדר מילר – הספרייה הלאומית

 

דילוג לתוכן