Skip to content

כנס מאל”י 2016

הכנס השנתי של מאל”י לשנת 2016

יום ד’  25.01.17, בניין פורטר, אוניברסיטת תל אביב

09:30-10:00     התכנסות והרשמה

10:00-10:10     דברי פתיחה

10:10-10:40     פעילות מאל”י וקבוצות עבודה Aleph API, Primo, SFX לשנת 2016
                        דליה מנדלסון, יו”ר מאל”י, וראשי קבוצות העבודה

10:40-11:20     דיווח חברת אקס ליבריס
                        מתי שם-טוב, נשיא ומנכ”ל אקס ליבריס

11:20-11:45     UX Principles in Action

                       Dana Sharvit, Product Manager
                       Assaf Agranat, Senior UX Designer
                                          
11:45-12:15     הפסקת קפה

12:15-13:00     מה הקשר בין הומור, אקראיות וחשיבה יצירתית?!
                      רפאל כהן, מומחה בנושא חשיבה יצירתית , חדשנות, חזון ומצוינות אישית וארגונית

13:00-13:15     הצגת מועמדים לוועדת ההיגוי

13:15-14:00     הפסקת צהריים ובחירות לוועדת ההיגוי

14:00-14:30     הרצאה מאיגלו – זוכת המלגה של מאל”י לשנת 2016
                        אור לגויים: סיכום התקדמות הספרייה הלאומית של ישראל והעם היהודי בשנת
                        תשע”ו
                        עדי גון-פז, מנהלת צוות שירות טכנולוגי, הספרייה הלאומית

14:30-15:00     רשמים מכנס איגלו 2016 – טרונדהיים
                        מיכל להב, מתאמת מערכות מחשוב, הספרייה למדעי החברה, ניהול ולחינוך
                        אוניברסיטת תל אביב

15:00-15:15     הצגת חברים חדשים ופרידה מחברי הוועדה הפורשים

תמונות מהכנס

דילוג לתוכן