Skip to content

כנס מאל”י 2016

  הכנס השנתי של מאל”י לשנת 2016

  יום ד’  25.01.17, בניין פורטר, אוניברסיטת תל אביב

  09:30-10:00     התכנסות והרשמה

  10:00-10:10     דברי פתיחה

  10:10-10:40     פעילות מאל”י וקבוצות עבודה Aleph API, Primo, SFX לשנת 2016
                          דליה מנדלסון, יו”ר מאל”י, וראשי קבוצות העבודה

  10:40-11:20     דיווח חברת אקס ליבריס
                          מתי שם-טוב, נשיא ומנכ”ל אקס ליבריס

  11:20-11:45     UX Principles in Action

                         Dana Sharvit, Product Manager
                         Assaf Agranat, Senior UX Designer
                                            
  11:45-12:15     הפסקת קפה

  12:15-13:00     מה הקשר בין הומור, אקראיות וחשיבה יצירתית?!
                        רפאל כהן, מומחה בנושא חשיבה יצירתית , חדשנות, חזון ומצוינות אישית וארגונית

  13:00-13:15     הצגת מועמדים לוועדת ההיגוי

  13:15-14:00     הפסקת צהריים ובחירות לוועדת ההיגוי

  14:00-14:30     הרצאה מאיגלו – זוכת המלגה של מאל”י לשנת 2016
                          אור לגויים: סיכום התקדמות הספרייה הלאומית של ישראל והעם היהודי בשנת
                          תשע”ו
                          עדי גון-פז, מנהלת צוות שירות טכנולוגי, הספרייה הלאומית

  14:30-15:00     רשמים מכנס איגלו 2016 – טרונדהיים
                          מיכל להב, מתאמת מערכות מחשוב, הספרייה למדעי החברה, ניהול ולחינוך
                          אוניברסיטת תל אביב

  15:00-15:15     הצגת חברים חדשים ופרידה מחברי הוועדה הפורשים

  תמונות מהכנס