Skip to content

PrimoNR

  שתי פנים לפרימו – חוכמת עמיתים: NORMALIZATION RULES

  יום ג’  20.3.2018, אוניברסיטת חיפה, קמפוס הנמל

  10:00-9:30  התכנסות ורישום

  11:15-10:00 הקדמה
                      מ-MARC  לפרימו – התשתית

  11:30-11:15 הפסקת קפה

  12:45-11:30 Normalization Rules 

  13:45-12:45 הפסקת צהריים

  15:00-13:45 דוגמאות 
                      מונחים נוספים (DEDUP, FRBR)

   

  קישור למצגת של בועז דותן, מיכל להב וצחי הורוביץ שהעבירו את התכנים ביום זה.
                    

  תמונות מהיום – יעודכן בקרוב….