Skip to content

HebrewDay

    ממלינגו עד עלמא – אתגרים ופתרונות בעברית בפרימו ובעלמא

  יום ב’  8.10.2018הפקולטה לחקלאות ברחובות, אולם 11, בניין קנדי לי.

   9:00 – 9:30 התכנסות ורישום
  9:30 – 10:15 קובץ הזהויות הלאומי – מה? איך? קצת מאחורי הקלעים… יניב לוי-כורם – ראש אגף תהליכי ספרייה, הספריה הלאומית
  10:15 – 11:00לועזי דבר עברית!: קישוריות בין שדות המחברים והנושאים הכלולים ברשומות הביבליוגרפיות של ה- Alma Community Zone, לבין רשומות קובץ הזהויות הלאומי (NLI)
  שרון שפירא-גלאובך –  ראש תחום שפות לועזיות ומטאדטה, ענף שירותים טכניים, ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה; חברת קבוצת העבודה עלמא-ישראל
  11:00 – 11:20מה קורה להן (לרשומות מ- Alma Community Zone) בפרימו ?!   
  שלי חן-ארידור – ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה
  11:20 – 11:50הפסקת קפה
  11:50 – 12:30מלינגו: חיפוש מתוך הקשר. מה המאגר עושה.
  אמיר שלום – מנכ”ל חברת מלינגו
  12:30 – 13:15רגע של עברית בפרימו
  מלינגו כפתרון לחיפוש בעברית בפרימו, אופן ההטמעה והשימוש במלינגו במנוע החיפוש. הדגמה והצצה אל מאחורי הקלעים של שאילתת חיפוש בעברית.
  מרדכי גורן – מפתח בכיר בצוות שעוסק בחיפוש ודירוג
  נילי נתן – מנהלת מוצר פרימו, אקסליבריס
  13:15 – 14:15הפסקת צהריים
  14:15 – 14:45מנקודת המבט של המשתמשים: איחזור מידע בעברית מפרימו
  מיכל להב – מתאמת מערכות מידע, אוניברסיטת תל-אביב; ראש קבוצת העבודה של פרימו-ישראל
  14:45 – 15:15מאגרי מידע ישראליים באינדקס פרימו סנטרל
  דוד הנגבי – ראש צוות אופרציה (תוכן), אקס ליבריס
  15:15 – 15:45פאנל שאלות ותשובות
  מרצי יום העיון
   

   תמונות מיום העיון