HebrewDay

  ממלינגו עד עלמא – אתגרים ופתרונות בעברית בפרימו ובעלמא

יום ב'  8.10.2018הפקולטה לחקלאות ברחובות, אולם 11, בניין קנדי לי.

 

 

 9:00 – 9:30  התכנסות ורישום
9:30 – 10:15 קובץ הזהויות הלאומי – מה? איך? קצת מאחורי הקלעים…
 יניב לוי-כורם – ראש אגף תהליכי ספרייה, הספריה הלאומית
10:15 – 11:00 לועזי דבר עברית!: קישוריות בין שדות המחברים והנושאים הכלולים ברשומות הביבליוגרפיות של ה- Alma Community Zone, לבין רשומות קובץ הזהויות הלאומי (NLI)
שרון שפירא-גלאובך –  ראש תחום שפות לועזיות ומטאדטה, ענף שירותים טכניים, ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה; חברת קבוצת העבודה עלמא-ישראל
11:00 – 11:20 מה קורה להן (לרשומות מ- Alma Community Zone) בפרימו ?!     
שלי חן-ארידור – ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה
11:20 – 11:50 הפסקת קפה
11:50 – 12:30 מלינגו: חיפוש מתוך הקשר. מה המאגר עושה.
אמיר שלום – מנכ"ל חברת מלינגו
12:30 – 13:15 רגע של עברית בפרימו
מלינגו כפתרון לחיפוש בעברית בפרימו, אופן ההטמעה והשימוש במלינגו במנוע החיפוש. הדגמה והצצה אל מאחורי הקלעים של שאילתת חיפוש בעברית.
מרדכי גורן – מפתח בכיר בצוות שעוסק בחיפוש ודירוג
נילי נתן – מנהלת מוצר פרימו, אקסליבריס
13:15 – 14:15 הפסקת צהריים
14:15 – 14:45 מנקודת המבט של המשתמשים: איחזור מידע בעברית מפרימו
מיכל להב – מתאמת מערכות מידע, אוניברסיטת תל-אביב; ראש קבוצת העבודה של פרימו-ישראל
14:45 – 15:15 מאגרי מידע ישראליים באינדקס פרימו סנטרל
דוד הנגבי – ראש צוות אופרציה (תוכן), אקס ליבריס
15:15 – 15:45 פאנל שאלות ותשובות
מרצי יום העיון
 

 תמונות מיום העיון