Skip to content

מאל”י הכנס השתי 2018

הכנס השנתי ה- 14 של מאל”י

יום ד’  19.12.2018, האודיטוריום בבניין הקפסולה, בית-הספר ללימודי הסביבה ע”ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב

 9:00 – 10:15רישום, פגישות עם עמיתים וכיבוד מפנק
 10:15 – 10:00דברי פתיחה
 10:20 – 11:00ExLibris update, roadmap and strategy
בר ויינשטיין – נשיא אקסליבריס, שלומי קרינגל – סגן נשיא לפתרונות לימוד ומחקר באקסליבריס
11:00 – 11:15TedX libris – חלק I
זרקור על המצאות וחידושים במוצרי אקסליבריס: הרצאות קצרות על פיתוחים מבית אקסליבריס
אינטלגנציה מלאכותית בספריה – ג’וש וויסמן
11:15 – 11:30הפסקת קפה
11:30 – 13:00מגמות-העל בישראל ובעולם
פרופסור דוד פסיג – חוקר עתידים, ראש המגמה לטכנולוגיות תקשורת, ראש המעבדה למציאות מדומה, אוניברסיטת בר-אילן.
מספר מגמות-על חברתיות עומדות לעצב את המאה ה-21. הרצאה זו תרחיב במתודולוגיה כיצד מזהים אותן ותפרט את השלכותיהן הגלובליות והלוקאליות במגוון תחומים —  כלכליים, חברתיים, ערכיים, דתיים ועוד.  
13:00 – 14:00הפסקת צהריים
ומסירת מעטפות ההצבעה לשינוי חוקת מאל”י
14:00 – 14:30TedX libris – חלק II
זרקור על המצאות וחידושים במוצרי אקסליבריס: הרצאות קצרות על פיתוחים מבית אקסליבריס
CiteIt! לידתו של ווידג’ט – ברק הכט
כריית זהב ~ חקירת נושאי הקטלוג– אלדד בן-מאיר
רכש לספריה-הדור הבא – שי בן-חור
14:30 – 15:00פאנל Q&A
עם הנהלת אקסליבריס
15:00 – 15:35פעילות מאל”י וקבוצות העבודה – בשנת 2018
שלי חן-ארידור – יו”ר מאל”י וראשי 4 קבוצות העבודה
15:35 – 15:45הצגת מועמדת חדשה לוועדת ההיגוי ופרידה מהפורשת
 

 תמונות מיום העיון

דילוג לתוכן