Skip to content

  טופס רישום לכנס מאל”י השנתי – 30 בינואר 2023

  אם יש יותר מחמישה משתתפים.ות, נא למלא טופס נוסף.

  – כל מוסד חבר במאל”י רשאי לשלוח שני משתתפים.ת ללא עלות. עלות רישום עבור משתתף נוסף הינה 100 ₪.

  (חשבונית תשלח לאחר הכנס)

  תנאי ביטול השתתפות: עד 48 שעות לפני הכנס ללא תשלום. לאחר מועד זה יחויב בגובה 50% מדמי ההרשמה. הודעה על ביטול יש לשלוח למייל shirib@yvc.ac.il

  פרטי המוסד חבר מאל”י אליו משתייכים המשתתפים.ות


  1. פרטי המשתתף.ת


  2. פרטי המשתתף.ת


  3. פרטי המשתתף.ת


  4. פרטי המשתתף.ת


  5. פרטי המשתתף.ת  אנא ציינו אם יש צורך בהנגשה לבעלי צרכים מיוחדים

  בכנס יוגש אוכל כשר

  פרטי הגעה וקישור ליומן ישלחו לאחר הרישום

  דילוג לתוכן