Skip to content

חברי מאל”י

  אוניברסיטאות

  אוניברסיטת אריאל  – ספרייה: מירה בן ארי

  אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  הספרייה המרכזית ע”ש זלמן ארן: אילונה גלר
  הספרייה הרפואית: נורה ענבר

  אוניברסיטת בר-אילןמערך הספריות: אולגה גולדין

  אוניברסיטת חיפה – ספריית יונס וסוראיה נזריאן: נעמי גרידינגר

  האוניברסיטה העברית בירושלים

  ספריית בית הספר לתלמידי חו”ל: איריס אסף
  הספרייה לחינוך ועבודה סוציאלית: אבישג גרוס
  הספרייה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה: מלי כהן 
  הספרייה הרפואית הלאומית: שרון לנגה
  ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה: אסנת לוי  
  ספריית הרמן למדעי הטבע: תמר בלומנדל-לינק 
  רשות הספריות: נעמי אלשייך

  האוניברסיטה הפתוחה ספרייה: שירית וויאקובסקי

  אוניברסיטת רייכמן – ספרייה: מירי אפל

  אוניברסיטת תל אביב

  הספרייה המרכזית ע”ש סוראסקי: נעמה שפטולוביץ
  הספרייה למדעי החברה, לניהול וחינוך: שלומית פרי
  הספרייה למדעי החיים ורפואה: אינה סטקליאר
  הספרייה למדעים מדויקים והנדסה: אנקה בדולסקו   
  הספרייה למשפטים: מיכל תומר 

  הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל – ספריות: מוטי יגר

  מכון ויצמן למדע – ספרייה: שרה שטראוס

    
  מכללות

  המכללה האקדמית אחוה – ספרייה: אלכסיי גוניקשטיין

  המכללה האקדמית אפקה להנדסה בתל-אביב – ספרייה: מרסלו בלידשטיין

  המכללה האקדמית אשקלון – ספרייה: אלה יוספובסקי

  המכללה האקדמית בית-ברל – ספרייה: שוש לבי

  המכללה האקדמית גליל מערבי – ספרייה: סמירה מחאמיד

  המכללה האקדמית הרצוגאסתי קליין מנהלת הספריות, צילה מזרחי – קמפוס אלון שבות

  המכללה האקדמית חמדת – ספרייה: מיכל גלילי

  המכללה האקדמית כנרת – ספרייה: סמדי מלמד

  המכללה האקדמית להנדסה בראודה כרמיאל – ספרייה: שרון סופר

  המכללה האקדמית להנדסה ע”ש סמי שמעון – ספרייה: נטלי חבטינסקי

  המכללה האקדמית לחינוך אורנים – ספרייה: רותם שומר

  המכללה האקדמית לחינוך גורדון – ספרייה: נוואל נפאע-חסון

  המכללה האקדמית לחינוך על-שם דוד ילין – ספרייה: אילת נבון

  המכללה האקדמית לחינוך ע”ש  קיי – ספרייה: יפה שמריהו

  המכללה האקדמי לוינסקי-וינגייט, קמפוס לוינסקי – ספרייה: שי ענבר

  המכללה האקדמי לוינסקי-וינגייט, קמפוס וינגייט – ספריה: אביטל שריג

  המכללה האקדמית נתניה – ספרייה: ברטה ריבו

  המכללה האקדמית ספיר – ספרייה:  איריס מדהלה-אבנרי

  המכללה האקדמית עמק יזרעאל – ספרייה: אולגה מרזין

  המכללה האקדמית צפת – ספרייה: אלונה קביסה

  המכללה האקדמית תל-חי – ספרייה: אופירה אלון

  המכללה האקדמית תל-אביב יפו – ספרייה: ולרי מגידוב

  המכללה לחינוך, בית רבקה – ספרייה: רבקה וילהלם

  המכללה למנהל – ספרייה: ליטל בר

  המרכז האקדמי פרס – ספרייה: נצחיה לובלין

  המרכז האקדמי רופין – ספרייה: לימור כהן

  המרכז האקדמי שלם – ספרייה: נועה גן אור

  מכון טכנולוגי חולון – ספרייה: מיכל חיל

  מכללת אורות ישראל – ספרייה: עמליה צורן

  מכללת אפרתה לחינוך – ספרייה: גבריאלה פיין

  מכללת סמינר הקיבוצים – ספרייה: שירי בנדס

  מכללת תלפיות לחינוך – ספרייה: רחל זיתון

  שנקר – הנדסה, עיצוב, אמנות – ספרייה: אורלי עמרמי

  מוסדות אחרים

  הספרייה הלאומית: אבשלום עמיחי 

  יד יצחק בן-צבי – ספרייה: לביא שי

  מלמ”ד : סיגל להב שר

  הספרייה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל ע”ש ג’ק, ג’וזף ומורטון מנדל: מרינה קורבנוב

  בית אריאלה – ספרייה: אדיב יהב