Skip to content

NR בפרימו VE טופס רישום לסדנה פיזית על

  טופס רישום לסדנא פיזית ל-NR בפרימו VE (למשתתפי הסדנא בזום)

  ספרית סוראסקי, אוניברסיטת תל-אביב, 10:00-15:00 29.5.23

  ללא עלות
  תנאי ביטול לסדנא הפיזית- עד 48 שעות לפני הכנס ללא עלות.
  לאחר מועד זה ייגבו 50 ש”ח למי שנרשם ולא הגיע.

  פרטי המוסד חבר מאל"י אליו משתייכים המשתתפים.ות

  1. פרטי המשתתף.ת


  2. פרטי המשתתף.ת


  3. פרטי המשתתף.ת


  4. פרטי המשתתף.ת  דילוג לתוכן