Skip to content

NR בפרימו VE טופס רישום לסדנת זום על

  טופס רישום לסדנה: NR בפרימו VE

  זום 9:30-13:30 1.5.23

  ללא עלות

  פרטי המוסד חבר מאל"י אליו משתייכים המשתתפים.ות

  1. פרטי המשתתף.ת


  2. פרטי המשתתף.ת


  3. פרטי המשתתף.ת


  4. פרטי המשתתף.ת


  5. פרטי המשתתף.ת


  דילוג לתוכן