Skip to content

הכנס השישי של מאל”י יום ג’ 28 בדצמבר 2010, אולם 70, מכללת סמינר הקיבוצים, תל-אביב 09:00 – 09:45 הרשמה והתכנסות 09:45 – 10:15 דו”ח פעילויות מאל”י… Read More »כנס מאל”י 2010

כנס מאל”י 2010

  כנס IGeLU ה-8 7 – 10 בספטמבר 2013, ברלין, גרמניה מרינה קאלאך, נציגת ועדת ההיגוי של מאלי לכנס  דו”ח הכנס ה-8 של IGeLU MELI Annual… Read More »IGeLU 2013

  IGeLU 2013

   כלי גילוי: “פרימו מדדים , עיצובים ומבט לעתיד” יום ד’  13.4.16, אוניברסיטת תל-אביב, אודיטוריום בניין בית הספר ללימודי הסביבה ע”ש פורטר 10:00-10:30 – התכנסות ורישום 10:30-11:00… Read More »כלי גילוי 2016

   כלי גילוי 2016

    כנס IGeLU ה-13 19 – 23 באוגוסט 2018, פראג, צ’כיה שלי חן-ארידור, יו”ר ועדת היגוי מאל”י דו”ח הכנס ה-13 של IGeLU MELI Annual Report 2018… Read More »IGeLU 2018

    IGeLU 2018

     הדרכה בנושא פתרון בעיית הכיווניות באלף פברואר 2008 – אוניברסיטת בר אילן סדר יום מרצים:אהרון ריבלין – אקסליבריספרופ’ אלחנן אדלר – האוניברסיטה העבריתקרול פוקס בר-זאב… Read More »כיווניות 2008

     כיווניות 2008

      הדרכה בנושא SFX 28.6.2011, חדר 203 בניין משפטים, אוניברסיטת תל-אביב 09:00 – 09:30 רישום והתכנסות 09:30 – 09:45 פתיחה – רון לוזינסקי, אקסליבריס                    השקת קב’… Read More »sfx 2011

      sfx 2011

       יום הדרכה במודול רכש יום ד’, 11.12.2013, אוניברסיטת בר-אילן, בנין מרכז הקונגרסים פלדמן, אולם הסנט. סדר יום: 09:00-09:30 התכנסות ורישום 09:30-10:15 תהליכי העבודה חדשים ברכש… Read More »2013 רכש

       2013 רכש

          ממלינגו עד עלמא – אתגרים ופתרונות בעברית בפרימו ובעלמא יום ב’  8.10.2018, הפקולטה לחקלאות ברחובות, אולם 11, בניין קנדי לי.  9:00 – 9:30  התכנסות ורישום 9:30… Read More »HebrewDay

        HebrewDay