Skip to content

הדרכת השאלה בין-ספרייתית (New Integrated ISO-ILL)  מאי 2008 – אוניברסיטת חיפה מדריכים:איגור טברוג ויוליה שויחט סדר יום 10:00-10:30 מה זה ISOILL? ותהליך העבודה בו 10:30-11:30… Read More »השב”ס 2008

השב”ס 2008

  יום הדרכה בנושא קטלוג 28.3.2011, בית ברטר, קמפוס אדמנד ספרא, גבעת רם, ירושלים 09:45 – 10:15 רישום התכנסות 10:15 – 11:30 שינוי והמשכיות: מיצירת רשומות קיטלוג… Read More »2011 קטלוג

  2011 קטלוג

   הכנס התשיעי של מאל”י – 2013 יום ב’  23.12.13, אולם 101, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב 10:00-09:30 – התכנסות ורישום 10:30-10:00 – דו”ח פעילויות מאל”י לשנת… Read More »כנס מאל”י 2013

   כנס מאל”י 2013

    הכנס השנתי של מאל”י לשנת 2015 יום ב’  21.12.15, במסלול האקדמי המכללה למינהל בראשון לציון 10:00-9:30 – התכנסות ורישום 10:10-10:00 – ברכות                    ליאה דיסטניק, מנהלת ספריית… Read More »כנס מאל”י 2015

    כנס מאל”י 2015

     סמינר אלף 2008 24-25 בספטמבר 2008, אוניברסיטת בר אילן יום ד’ 24 בספטמבר – סדר יום 09:00-09:45 הרשמה והתכנסות 09:45-10:15 ברכות 10:15-11:45 עדכון קטגוריות מעיולי… Read More »סמינר אלף 2008

     סמינר אלף 2008

      יום הדרכה בנושא Systems 25.5.2011, אולם שמידט – מכון ויצמן למדע, רחובות 09:00 – 09:30 רישום והתכנסות 09:30 – 09:45 דברי פתיחה – חדוה מילוא, מכון… Read More »2011 סיסטם

      2011 סיסטם

       יום עיון: מערכות לניהול ספרייה – הווה מול עתיד יום ג’, 4.3.2014, אוניברסיטת תל אביב, בנין רקנאטי (הפקולטה לניהול), אולם ליאון, קומת הכניסה. סדר יום:… Read More »אל”ף22 – 2014

       אל”ף22 – 2014