Skip to content

הדרכה בנושאי Aleph Add-ons יולי 2009, סמינר הקיבוצים סדר היום מדריכים: יואל קורטיק, יהודית ממו, מיכל כהנא, דרור ברגר. 10:00 – 11:00 שימושים מתקדמים במודול… Read More »תוספים 2009

תוספים 2009

חווית המשתמש בפרימו ובעלמא יום ג’  25.4.17, אוניברסיטת תל-אביב, אודיטוריום בניין בית הספר ללימודי הסביבה ע”ש פורטר 10:00-9:30 – התכנסות ורישום 10:30-10:00 – המשתמש במרכז: בעיות… Read More »UX 2017

UX 2017

הכנס החמישי של מאל”י יום ג’ 29 בדצמבר 2009 (י”ב בטבת תש”ע), הספרייה הלאומית, קמפוס גבעת רם, ירושלים סדר יום 09:00 – 09:30 הרשמה והתכנסות… Read More »כנס מאל”י 2009

כנס מאל”י 2009

שתי פנים לפרימו, קמפוס הנמל – חיפה, 20.3.2018 סדנא מעשית בנושא Normalization Rules בפרימו למתחילים ולמתקדמים – ספריה מרכזית, אוניברסיטת תל-אביב 22-23.4.2018 סדנאות API למתחילים… Read More »כנסים והדרכות 2018

כנסים והדרכות 2018

יום עיון: חווית המשתמש בעלמא ובפרימו – 25 לאפריל, אוניברסיטת תל אביב יום עיון: עלמא במוסדות הישראליים – 12 ליולי, אוניברסיטת בן-גוריון סדנא מעשית: פרימו אנליטיקס – 21 בנובמבר, אוניברסיטת חיפה הכנס השנתי… Read More »כנסים והדרכות 2017

כנסים והדרכות 2017

דילוג לתוכן