Skip to content

מטרות הארגון: לייצג את קהיליית משתמשי תוכנות אקס-ליבריס בישראל במשא ומתן ישיר מול החברה, בעיקר בהקשר לניהול בקשות לפיתוח, ארגון הרשימות וקביעת סדרי עדיפויות.לתאם בין משתמשי… Read More »על אודות מאל"י

על אודות מאל"י

ינואר 2022 שרית סמבול סאס, אוניברסיטת בר-אילן – ראש קבוצת העבודה תמר גנאור, האוניברסיטה העברית – נציגה מטעם תת קבוצת העבודה הבין-לאומית יחסי ספקים בקבוצת… Read More »צוות קבוצת עבודה משאבים אלקטרוניים

צוות קבוצת עבודה משאבים אלקטרוניים

ינואר 2022 דפנה מזרחי-מלצר, האוניברסיטה העברית בירושלים – ראש קבוצת העבודה הילה בוזגלו, אוניברסיטת תל אביב ד"ר אביבה לוין-בלואוסוב, אוניברסיטת חיפה תמר בלומנדל, האוניברסיטה העברית… Read More »צוות קבוצת עבודה עלמא

צוות קבוצת עבודה עלמא

דילוג לתוכן