Skip to content

בהמשך לקול קורא של איגלו להגיש הצעות להרצאות לכנס השנתי, ברצוני להזכיר לכן.ם כי חברות.י מאל"י שההצעות שלהן.ם תתקבלנה ע"י איגלו, זכאיות.ים להגיש בקשה למאל"י… Read More »קריאה להגשת מועמדות למלגת מאל"י לנסיעה לכנס IGeLU

קריאה להגשת מועמדות למלגת מאל"י לנסיעה לכנס IGeLU

המפגש מיועד לספקים, ראשי קבוצות העבודה של מאל"י, ראש ונציג אחד מכל אחד מהפורומים המקצועיים של הועדת המתמדת: מטא-דאטה וקיטלוג, כתבי עת ומאגרים אלקטרונים, ויעץ.… Read More »מפגש עם ספקים 28 יוני 2022 – אוניברסיטת תל-אביב, הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך, מתחם השולחנות העגולים

מפגש עם ספקים 28 יוני 2022 – אוניברסיטת תל-אביב, הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך, מתחם השולחנות העגולים

להלן קישורים למפגשי זום הקרובים ולתוכן המפגשים שהתקיימו,  בסדרה מאל"י בעשר. לפירוט המפגשים הבאים, היכנסו ליומן אירועי מאל"י. מפגשים קודמים: 3.2.2022 – פאנל פיתוחים ושימושים בפרימו – מיכל להב,… Read More »מאל"י בעשר

מאל"י בעשר

דילוג לתוכן