צוות ועדת ההיגוי SC

יום עיון בנושא פרימו VE יום רביעי ה- 3.4.2019, אולם בטלר, מוסד נאמן בטכניון, חיפה   9:00 – 9:30  התכנסות ורישום 9:30 – 9:45 ברכות 9:45 –… Read More »PrimoVE

PrimoVE