Skip to content

מטרות הארגון: לייצג את קהיליית משתמשי תוכנות אקס-ליבריס בישראל במשא ומתן ישיר מול החברה, בעיקר בהקשר לניהול בקשות לפיתוח, ארגון הרשימות וקביעת סדרי עדיפויות.לתאם בין משתמשי… Read More »על אודות מאל"י

על אודות מאל"י

ינואר 2022 שרית סמבול סאס, אוניברסיטת בר-אילן – ראש קבוצת העבודה תמר גנאור, האוניברסיטה העברית – נציגה מטעם תת קבוצת העבודה הבין-לאומית יחסי ספקים בקבוצת… Read More »צוות קבוצת עבודה משאבים אלקטרוניים

צוות קבוצת עבודה משאבים אלקטרוניים

דילוג לתוכן