Skip to content

לחצו על הקישורים הבאים להצטרפות לרשימות התפוצה הבאות של מאל”י או לפרישה מהן: רשימת תפוצה על כל הנושאים  כתובת מייל: meli@exlibrisusers.org פרטי הצטרפות ועזיבה: https://exlibrisusers.org/postorius/lists/meli.exlibrisusers.org/… Read More »רשימות תפוצה

רשימות תפוצה

  החברות פתוחה בפני כל מוסד בישראל אשר חתם על חוזה עם חברת אקס-ליבריס לשם רכישת מוצרי החברה, מעוניין להשפיע על פיתוח המוצרים, להשתתף באירועים שמאל”י… Read More »הצטרפות למאל”י

  הצטרפות למאל”י

   הדרכה בנושאי השאלה מרץ 2007 – ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה, האוניברסיטה העברית בירושלים מרצות: דורית מנדיל (אונ’ תל-אביב), אסנת לוי (האונ’ העברית) הנושאים:… Read More »השאלה 2007

   השאלה 2007

    הדרכה בנושאי השאלה והשאלה בין-ספרייתית 26.7.2010 – אולם כנסים א’, בניין 26 ע”ש קרייטמן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 10:00 – 09:30 רישום והתכנסות 10:30 – 10:00 שינויים… Read More »השאלה והשב”ס 2010

    השאלה והשב”ס 2010