Skip to content

מושב הוקרה לפרופ' אלחנן אדלר    במסגרת הכנס החמישי של מאל"י יום ג' 29 בדצמבר 2009 (י"ב בטבת תש"ע), הספרייה הלאומית, קמפוס גבעת רם, ירושלים… Read More »מושב הוקרה 2009

מושב הוקרה 2009

סמינר מאל"י 2012 18-19 בנובמבר 2012, האוניברסיטה הפתוחה יום ב', 19.11.2012 09:00-10:00 רישום והתכנסות, קפה וכיבוד קל 10:00-10:15 ברכותפרופ' חגית מסר-ירון, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה. 10:15-11:00 מחיפוש… Read More »סמינר אלף 2-2012

סמינר אלף 2-2012

כנס IGeLU ה-9 17 – 15 בספטמבר 2014, אוקספורד, אנגליה מרינה קאלאך, יו"ר ועדת היגוי מאל"י דו"ח הכנס ה-9 של IGeLU MELI Annual Report 2014… Read More »IGeLU 2014

IGeLU 2014

סדנא מעשית בפרימו אנליטיקס יום ג'  21.11.17, ספריית אוניברסיטת חיפה  מצגת של עידו שומר הדוחו"ת שהוצגו במהלך יוצגו נמצאים בתיקיה Shared/Primo Community/Reports/Haifa Workshop, כמפורט כאן… Read More »Primo Analytics 2017

Primo Analytics 2017

הדרכה בנושאי system של אלף נובמבר 2006, בית אריאלה, תל אביב סדר היום 08:30 – 09:00 התכנסות וכיבוד קל באולם הכניסה לספרייה. 09:00 – 10:30… Read More »סיסטם 2006

סיסטם 2006

הדרכה בנושא קיטלוג חומר לא-ספרי 22.3.2010 – בית הספר לאמנות – המדרשה, מכללת בית ברל 10:00 – 09:15 רישום והתכנסות 10:30 – 10:00 האם קרוקודיל… Read More »קטלוג 2010

קטלוג 2010

הכנס השמיני של מאל"י – 2012 יום ה' 31.1.13, אודיטוריום איבצ'ר, קמפוס המרכז הבינתחומי, רח' כנפי נשרים, הרצליה 09:00-09:45 – התכנסות 09:45-10:15 – ברכותד"ר איילת… Read More »כנס מאל"י 2012

כנס מאל"י 2012

הכנס העשירי של מאל"י – 2014  יום ב'  05.01.15, אולם 50c, בניין ננוטכנולוגיה (206), אוניברסיטת בר אילן 10:00-09:30 – התכנסות ורישום 10:10-10:00 – דברי ברכה                    ד"ר… Read More »כנס מאל"י 2014

כנס מאל"י 2014

הכנס השנתי של מאל"י – 2017 יום שני, 25 בדצמבר 2017, אולם 302 הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים – הר הצופים התכנסות והרשמה  דברי פתיחה: איילת… Read More »MELI DAY 2017

MELI DAY 2017

כנס מאל"י 2006 ,האוניברסיטה הפתוחה סדר יום 08:30 – 09:30 הרשמה והתכנסות 09:30 – 09:50 ברכות ג'נט לבקוביץ, האוניברסיטה העברית חווה מוסטיגמן, האוניברסיטה הפתוחה דר'… Read More »כנס מאל"י 2006

כנס מאל"י 2006

דילוג לתוכן