Skip to content

הדרכה בנושאי קיטלוג ספטמבר 2006, מכללת לוינסקי סדר יום טיפים בעבודה עם ה-GUI. קטלוג עם OCLC Connection. זהויות.

קטלוג 2006

  הדרכה בנושאי system של אלף נובמבר 2006, בית אריאלה, תל אביב סדר היום 08:30 – 09:00 התכנסות וכיבוד קל באולם הכניסה לספרייה. 09:00 – 10:30… Read More »סיסטם 2006

  סיסטם 2006

   כנס מאל”י 2006 ,האוניברסיטה הפתוחה סדר יום 08:30 – 09:30 הרשמה והתכנסות 09:30 – 09:50 ברכות ג’נט לבקוביץ, האוניברסיטה העברית חווה מוסטיגמן, האוניברסיטה הפתוחה דר’… Read More »כנס מאל”י 2006

   כנס מאל”י 2006

    הדרכה בנושאי השאלה מרץ 2007 – ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה, האוניברסיטה העברית בירושלים מרצות: דורית מנדיל (אונ’ תל-אביב), אסנת לוי (האונ’ העברית) הנושאים:… Read More »השאלה 2007

    השאלה 2007

     הדרכה בנושא Course Reading אפריל 2007, האוניברסיטה העברית בירושלים מרצים: יוסי טיסונה (המכללה למינהל) יוסף בראנס (אונ’ חיפה) הנושאים: מבנה של מודול ה-Course Reading ניהול… Read More »שמורים 2007

     שמורים 2007

      סמינר אל”ף מאי 2007, האוניברסיטה הפתוחה  סדר יום יום ג’ – 29 למאי 09:00 – 10:00 הרשמה והתכנסות 10:00 – 10:30 ברכות                    10:30 –… Read More »אלף 2007

      אלף 2007

       כנס מאל”י 2007 , אוניברסיטת בן גוריון בנגב סדר יום 09:30 – 10:00 הרשמה והתכנסות 10:00– 10:30 ברכותאבנר שמואלביץ, טירן עזרא-היימס, אוניברסיטת בן-גוריוןג’נט לבקוביץ, האוניברסיטה… Read More »כנס מאל”י 2007

       כנס מאל”י 2007

        הדרכה בנושא פתרון בעיית הכיווניות באלף פברואר 2008 – אוניברסיטת בר אילן סדר יום מרצים:אהרון ריבלין – אקסליבריספרופ’ אלחנן אדלר – האוניברסיטה העבריתקרול פוקס בר-זאב… Read More »כיווניות 2008

        כיווניות 2008

         הדרכת השאלה בין-ספרייתית (New Integrated ISO-ILL)  מאי 2008 – אוניברסיטת חיפה מדריכים:איגור טברוג ויוליה שויחט סדר יום 10:00-10:30 מה זה ISOILL? ותהליך העבודה בו 10:30-11:30… Read More »השב”ס 2008

         השב”ס 2008