Skip to content

צוות קבוצת עבודה פרימו

ינואר 2022

הוקמה תת-קבוצה זמנית לענייני PRIMO VE.

מיכל להב,  אוניברסיטת תל-אביב – ראש קבוצת העבודה

ניר זינגר, אוניברסיטת חיפה – נציג מטעם קבוצת העבודה הבין-לאומית של פרימו (IGeLU)

נעמי אברהם, אוניברסיטת בר-אילן

צביה אלתר, מכללת שנקר

הילה בוזגלו, אוניברסיטת תל אביב

נעמי גלאור, אוניברסיטת רייכמן

 איימי דינרשטיין, המכללה למנהל

בועז דותן, אוניברסיטת חיפה

צחי הורוביץ, הספרייה הלאומית

מנחם ווילסון, מכללת שנקר

עופר ורסמן, המרכז האקדמי פרס

מלי כהן, האוניברסיטה העברית

דניאל ליפסון, הספרייה הלאומית

שרית סמבול, אוניברסיטת בר-אילן

קרן פיכמן, האוניברסיטה העברית

מירב קישון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

נאוה רוזנטל, האוניברסיטה הפתוחה

חווה רמברנד, מכללת עמק יזרעאל

טופס הגשת מועמדות לקבוצת העבודה של פרימו

דילוג לתוכן