Skip to content

צוות קבוצת עבודה פרימו

עודכן במאי 2023

מיכל להב, אוניברסיטת תל אביב, ניר זינגר*, אוניברסיטת חיפה – ראשי קבוצת העבודה
* חבר בקבוצת העבודה הבין-לאומית של פרימו (IGeLU)


טופס הגשת מועמדות לקבוצת העבודה של פרימו

דילוג לתוכן