Skip to content

צוות קבוצת עבודה פרימו

עודכן באוגוסט 2022

מיכל להב, אוניברסיטת תל אביב, ניר זינגר*, אוניברסיטת חיפה – ראשי קבוצת העבודה
* חבר בקבוצת העבודה הבין-לאומית של פרימו (IGeLU)

נעמי אברהם, אוניברסיטת בר-אילן

צביה אלתר, מכללת שנקר

הילה בוזגלו, אוניברסיטת תל אביב

נעמי גלאור, אוניברסיטת רייכמן

בועז דותן, אוניברסיטת חיפה

איימי דינרשטיין, המכללה למנהל

צחי הורוביץ, הספרייה הלאומית

עופר ורסמן, המרכז האקדמי פרס

נאוה לוין, האוניברסיטה העברית בירושלים

דניאל ליפסון, הספרייה הלאומית

שרית סמבול סאס, אוניברסיטת בר-אילן

קרן פיכמן, האוניברסיטה העברית בירושלים

מירב קישון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

נאוה רוזנטל, האוניברסיטה הפתוחה

חוה רמברנד, מכללת עמק יזרעאל

טופס הגשת מועמדות לקבוצת העבודה של פרימו

צוות תת-קבוצת עבודה הזמנית לענייני Providers

דילוג לתוכן