Skip to content

2012 פרימו

  יום עיון בנושא מערכת “פרימו”

  יום ג’, כ”ו באדר תשע”ב 20.3.2012, אולם הסנאט, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  הרצאות הכנס מכוונת לכל הספריות החברות במאל”י בין אם הן כבר מפעילות את מערכת “פרימו”, נמצאות בתהליך ההתאמה של המערכת לספרייה, או עומדות בפני ההחלטה האם לעבור מה-OPAC הקלאסי לכלי גילוי ומעוניינות ללמוד על מערכת “פרימו”.

  09:30-10:00 רישום והתכנסות

  10:00-10:35 תהליך העברת הנתונים מ”אלף” ל”פרימו” והצגתם ב”פרימו”
  אלון בוטביניק, אקס-ליבריס

  10:35-11:15 הטמעת מערכת “פרימו” בספריית האקדמיה לאמנות ועיצוב “בצלאל”-(המכללה חברה במאגד המכללות)
  רוני מנור, מנהל הספרייה, האקדמיה לאמנות ועיצוב “בצלאל”, אפרת אחרק, מתאמת “אלף” בספרייה

  11:15-11:45 הפסקת קפה במקום

  11:45-12:20 האם טכנולוגיות + מידענים + סטודנטים ומרצים = “חיפושאחד”? 
  בועז דותן, ענף מערכות מידע ספריתיות, ספריית אוניברסיטת חיפה

  12:20-13:00 משתמשי קצה ומידענים מול “פרימו” – התנסות באוניברסיטת חיפה
  אורנה רוש, מנהלת מחלקת יעץ, ספריית אוניברסיטת חיפה

  13:00-13:45   ארוחת צהריים קלה במקום

  13:45-14:20 דוחות שימוש, לוגים, סטטיסטיקות, וכדומה ב”פרימו”
  אבי רינגל, אקס ליבריס

  14:20-15:00 אינטגרציה ו-interoperability של “פרימו” עם מוצרי אקס ליבריס אחרים (במיוחד SFX/bX) ועם משאבי מידע מקומיים של הספריות או מאגרי מידע חיצוניים (צד שלישי)
  יבגניה פוליאצ’ק, אקס ליבריס

  לתמונות מהכנס