Skip to content

הפקת דו”חות מפרימו 2014

יום הדרכה מעשית: הפקת דוחות מפרימו

יום ג’, 24.6.2014, אוניברסיטת חיפה, הספרייה, חדר 166.

סדר יום:

10:00-09:30 התכנסות ורישום

10:30-10:00 סקירה טכנית של הדוחות

11:15-10:30 הדגמת יצירת דוחות נבחרים

11:30-11:15 הפסקת קפה

13:30-11:30 מעבר על כל מערכת הדוחות בפרימו

14:15-13:30 הפסקת צהריים

15:15-14:15 שאלות ותשובות: הפקת דוחות ע”י המשתתפים – כדאי להצטייד בסיסמאות / כתובות URL למודול הפקת הדוחות בפרימו של המוסד שלכם

מצגת ונספח מלווים ליום ההדרכה

 

דילוג לתוכן