Skip to content

הפקת דו”חות מפרימו 2014

  יום הדרכה מעשית: הפקת דוחות מפרימו

  יום ג’, 24.6.2014, אוניברסיטת חיפה, הספרייה, חדר 166.

  סדר יום:

  10:00-09:30 התכנסות ורישום

  10:30-10:00 סקירה טכנית של הדוחות

  11:15-10:30 הדגמת יצירת דוחות נבחרים

  11:30-11:15 הפסקת קפה

  13:30-11:30 מעבר על כל מערכת הדוחות בפרימו

  14:15-13:30 הפסקת צהריים

  15:15-14:15 שאלות ותשובות: הפקת דוחות ע”י המשתתפים – כדאי להצטייד בסיסמאות / כתובות URL למודול הפקת הדוחות בפרימו של המוסד שלכם

  מצגת ונספח מלווים ליום ההדרכה