Skip to content

rda2015

יום עיון: “אבולוציה או רבולוציה? – RDA, FRBR, LINKED DATA ועוד”

יום ב’, 16.3.2015, אולם ע”ש ג’ויס גולדמן, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע.


סדר יום
:

10:00 – 10:30 התכנסות ורישום

10:30 – 10:45 אבולוציה או רבולוציה  – RDA, FRBR, LINKED DATA ועוד
דליה מנדלסון, האוניברסיטה העברית

10:45 – 11:45 Linked Data במוצרי Ex Libris – חידושים שבדרך
שלמה סנדרס, אקסליבריס

11:45 – 12:10 הפסקת קפה

12:10 – 12:40  RDA “קטן” ו-RDA “גדול” – מרשומות קטלוג ל-linked data
פרופ’ אלחנן אדלר, מכללת דוד ילין

12:40 – 13:10 ביבפריים – יותר ממארק 2.0
טולי עמיכל, אוניברסיטת תל אביב

13:10 – 13:55 הפסקת צהריים

13:55 – 14:25 רטרו-אקטיבי או רטרו-פסיבי? – השפעת המעבר ל-RDA על כלי הגילוי ואיחזור המידע
שרון שפירא-גלאובך, אוניברסיטת חיפה

14:25 – 14:45 סקירה בישראל – RDA
ריני גולדסמית, הספרייה הלאומית

14:45 – 15:05 מימוש בעקבות שינוים בקיטלוג ותצוגת מידע ממקורות חיצוניים בפרימו
צחי הורוביץ ואסתר גוגנהיים, הספרייה הלאומית

דילוג לתוכן