Skip to content

 

  טופס רישום לסדנה: מבוא להדמיית נתונים בפרימו VE אנליטיקס

  המרכז האקדמי רופין, 8.2.23 09:30-13:30

  כל ספריה רשאית לשלוח שני משתתפים ללא עלות, על כל משתתף.ת נוסף.ת יש לשלם 50 ש"ח
  (חשבונית תשלח לאחר הסדנה)

  פרטי המוסד חבר מאל"י אליו משתייכים המשתתפים.ות


  1. פרטי המשתתף.ת


  2. פרטי המשתתף.ת


  3. פרטי המשתתף.ת


  4. פרטי המשתתף.ת


  דילוג לתוכן