Skip to content

  טופס רישום לסדנה: מבוא להדמיית נתונים בעלמא אנליטיקס

  המרכז האקדמי רופין, 1.3.23 09:30-13:30

  אין עלות על השתתפות פיזית או בזום.
  תנאי ביטול לסדנא הפיזית- עד 48 שעות לפני הכנס ללא עלות.
  לאחר מועד זה ייגבו 50 ש”ח למי שנרשם ולא הגיע.

  פרטי המוסד חבר מאל”י אליו משתייכים המשתתפים.ות


  1. פרטי המשתתף.ת


  2. פרטי המשתתף.ת


  3. פרטי המשתתף.ת


  4. פרטי המשתתף.ת


  5. פרטי המשתתף.ת