צוות ועדת ההיגוי

צוות ועדת ההיגוי 2021

חברי ועדת ההיגוי 2021

 יו”ר ועדת ההיגוי
 תמר גנאור
רשות הספריות, האוניברסיטה העברית

ברכה שפיגל
ספריית המרכז האקדמי רופין

 גיא שחף
הספרייה המרכזית, הטכניון

לין פורת ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה

מיכל קריספין
הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע”ש בנדר-מוס
אוניברסיטת תל-אביב

שרית סמבול-סאס
מערך הספריות והמידע, אוניברסיטת בר אילן

שירי ברגר
הספרייה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל