Skip to content

נעבור את זה יחד

  חודש עבר מאז שכולנו התעוררנו להרס הבלתי נתפס של מתקפת הטרור הרצחנית, שהביאה לטבח של יותר מ-1,400 אזרחיות ואזרחים ישראלים, יותר מ- 230 חטופים ועשרות אלפים אשר הפכו לעקורים בארצם.

  מצב המחייב אותנו להתארגן מחדש ולהסתגל למתכונת עבודה משתנה.

  אנו מבקשות לעבור לשגרת עבודה בצל המלחמה כדי לאפשר לעצמנו להביט מעט קדימה ולבחון את העשייה שלנו אל מול הצרכים הישנים והחדשים.

  ועל מנת לאפשר לנו להיפגש ויחד, בעבודה משותפת להשלים פערים ולהמשיך לעבוד על פרויקטים שנכונו לנו. על כן כפי שעדכנו בשבוע שעבר נקיים מפגש של מאל”י בעשר בתאריך 23/11/23 הממשק החדש של ה-ULI – אריאל לוק ואלחנן אדלר, הספרייה הלאומית

  ועדת ההיגוי קשובה לקשיים ולצרכים המשתנים ובהמשך למסמך התאמות בעבודת עלמא לתקופת החירום נשמח לשמוע מכם ולסייע בכל צורך שמתעורר.

   

  נעבור את זה יחד ושיבואו על כולנו ימים טובים.